Cope project
Бинго за самопомощ на обучителите

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Бинго за самопомощ на обучителитеo

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Учители и възпитатели

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

To the emotional resilience of educators, by Audrey Homan

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://tiie.w3.uvm.edu/blog/to-the-emotional-resilience-of-educators/#.Y8_N48lBy5d

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

В статията се предлага забавна игра под формата на инфографика "Учителско бинго как да се грижим за себе си", която преподавателите могат да проведат заедно със своите колеги. Целта е да помислят за идеи за справяне със стреса, професионалната умора и изграждането на устойчивост на работното място.