Cope project
Модел “5 етапа на промяната”

NAME OF METHOD/TOOL/TECHNIQUE

Модел "5 етапа на промяната"

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора с агресивно поведение или психични разстройства

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Carlo C. DiClemente and J. O. Prochaska.

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.nursingtimes.net/roles/mental-health-nurses/de-escalating-anger-a-new-model-for-practice-25-07-2016/

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Етапите на този модел, известен и като Транстеоретичен модел, описват начина, по който се променя поведението. Те могат да се определят като поредица от стъпки, през които преминава човек, за да модифицира или елиминира проблемното поведение. В крайна сметка моделът се фокусира върху вземането на решение и намерението на лицето да се промени. Според него, промяната на поведението не настъпва бързо или лесно, а е продължителен процес. Петте етапа на промяната могат да се прилагат от всеки във всякаква среда и често се използват при насърчаване на воденето на здравословен живот и превенция на заболяванията.