Cope project
Тест за самооценка на устойчивостта

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Тест за самооценка на устойчивостта

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, обучители, треньори, инструктури, възпитатели, наставници

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Resilience Toolkit, CuraLinc Healthcare

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.resiliency.tools/resilience-assessment

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Лесен тест за самооценка и измерване на собственото ниво на устойчивост. Може да бъде добра отправна точка за по-нататъшни действия.