Cope project
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора с интелектуални затруднения

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

H Idusohan-Moizer, A Sawicka, J Dendle, M Albany

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://doi.org/10.1111/jir.12082

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Агресивното, деструктивно и разрушително поведение е сравнително често срещано при хората с интелектуални затруднения и представлява една от основните пречки пред тяхната интеграция. Заключението на изследването е: всички пациенти, които са изпълнявали медитация под ръководството на специалист, са отбелязали подобрения след шест седмици, което потвърждава ползите от тази практика за намаляване на симптомите, свързани със стреса и тревожността.