Cope project
Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора с деменция

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Alzheimer's Society, UK

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/symptoms/preventing-aggression

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

В статията са дадени полезни съвети за овладяване на агресивното поведение посредством занимания с музика и художествени дейности, достатъчно сън, спокойна среда, поддържане на физическа активност и правене на упражнения, стимулиране на сетивата, арттерапия, светлинна терапия или терапия с ярка светлина и др. Включени са и полезни съвети как да реагираме на агресивното поведение на хора с деменция (по време и след проявата му).