Cope project
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Поведение-Разговор-Промяна
By adminCOPE | |
Поведение-Разговор-Промяна ЦЕЛЕВА ГРУПА: Млади хора, които редовно извършват незаконни или
Обучение по заместване на агресията (ОЗА)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Обучение по заместване на агресията (ОЗА) ЦЕЛЕВА
Деескалация
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Деескалация ЦЕЛЕВА ГРУПА: Психиатрични пациенти, хора с