Cope project
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Терапия за приемане и ангажираност
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Терапия за приемане и ангажираност ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Психогимнастика – танцова и двигателна терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Психогимнастика - танцова и двигателна терапия ЦЕЛЕВА
Техника на създаване на мандала с точки
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Техника на създаване на мандала с точки
Изкуството (танц и театър) като инструмент за изграждане на устойчивост
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Изкуството (танц и театър) като инструмент за
Емоционална интелигентност или емоционална устойчивост – каква е разликата
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Емоционална интелигентност или емоционална устойчивост - каква
Горско къпане
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Горско къпане ЦЕЛЕВА ГРУПА: Обучители, възпитатели, болногледачи
Тест за самооценка на устойчивостта
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Тест за самооценка на устойчивостта ЦЕЛЕВА ГРУПА:
“Полезна дума” – лесно приложима дейност за изграждане на устойчивост (1-вата представена дейност)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Beneficial Word Marble - simple craft activity
Бинго за самопомощ на обучителите
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Бинго за самопомощ на обучителитеo ЦЕЛЕВА ГРУПА: