Cope project
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ
Експресивно писане
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Експресивно писане ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора, преживели травма,