Cope project
ХРОНИЧНА БОЛКА
Метод “Сканиране на тялото”
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Метод "Сканиране на тялото" ЦЕЛЕВА ГРУПА: Преподаватели,