Cope project
imagen-cope-banner_

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų ugdymas dirbti su agresyvaus elgesio besimokančiaisiais (COPE)

2022-1-ESO1-K220-ADU-000088918
COPE_03

COPE projektas

Projekto uždaviniai:

  •   Sukurti praktinę medžiagą suaugusiųjų švietėjams ir patobulinti jų žinias bei įgūdžius apie agresyvaus elgesio valdymą.
  • Padėti suaugusiųjų švietėjams taikyti efektyvius metodus ir būdus, padedančius stiprinti jų emocinį atsparumą dirbant su asmenimis, turinčiais psichikos ir (arba) proto negalią.
  • Prisidėti prie asmenų, turinčių psichikos ir proto negalią, įtraukties į švietimo sistemą.

Skaityti daugiau

Įgyvendinimas

Sukurti duomenų bazę, kurioje bus galima rasti įrankių ir metodų, skirtų valdyti agresyvų besimokančiųjų, paslaugų gavėjų elgesį ir didinti savo emocinį atsparumą.

Sukurti SPOOC - internetinė savarankiško mokymosi platforma. Joje pateikiama medžiaga padės suaugusiųjų švietėjams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams geriau suprasti agresijos prigimtį ir sužinoti veiksmingus jos prevencijos būdus.

Sukurti programėlę, skirtą palengvinti bendravimą su asmenimis, kuriems sunku išreikšti savo poreikius žodžiais.

Skaityti daugiau
COPE_02

COPE projektas skaičiais

Duomenų bazėBASE

44 metodus

spooc

7 moduliai

App

Komunikacijos gerinimas

Parengti praktinę medžiagą suaugusiųjų švietėjams apie agresyvaus elgesio valdymą.

Patobulinti suaugusiųjų švietėjų žinias bei kompetencijas apie agresyvaus elgesio valdymą.

Padėti suaugusiųjų švietėjams taikyti efektyvius metodus ir būdus, padedančius stiprinti jų emocinį atsparumą dirbant su asmenimis, turinčiais psichikos ir (arba) proto negalią.

database_cope
Duomenų bazė
elearning_cope
SPOOC
app2_cope
cOPE APP
1+
APMOKYTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAI 
1+
PLATFORMOS VARTOTOJŲ
1+
SUSIPAŽINO SU PROJEKTU
1+
IŠBANDĖ PROGRAMĖLĘ

Projekto partneriai