Cope project
Благополучие
Психогимнастика – танцова и двигателна терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Психогимнастика - танцова и двигателна терапия ЦЕЛЕВА
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т. ЦЕЛЕВА ГРУПА: Използва
Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение ЦЕЛЕВА
Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Овладяване на агресивното поведение при хора с
Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ
Деескалация
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Деескалация ЦЕЛЕВА ГРУПА: Психиатрични пациенти, хора с
Модел “5 етапа на промяната”
By adminCOPE | |
NAME OF METHOD/TOOL/TECHNIQUE Модел "5 етапа на промяната" ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Горско къпане
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Горско къпане ЦЕЛЕВА ГРУПА: Обучители, възпитатели, болногледачи