Cope project
Блокиране
“Полезно разблокиране” – Блокиращи и отблокиращи изрезки (2-рата представена дейност)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА "Полезно разблокиране" - Блокиращи и отблокиращи изрезки