Cope project
Деменция
Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Овладяване на агресивното поведение при хора с