Cope project
Приемане
Терапия за приемане и ангажираност
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Терапия за приемане и ангажираност ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т. ЦЕЛЕВА ГРУПА: Използва