Cope project
убеждения
Модел “Предпоставки-Реакция-Последствия” (от англ.ез. – ABC модел)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел "Предпоставки-Реакция-Последствия" (от англ.ез. - ABC модел)