Cope project
Aktyvus palaikymas

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Aktyvus palaikymas

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Asmenys su intelekto negalia

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Ockenden, J., Ashman, B.,Beadle-Brown, J., Wiggins, A.

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://kentchallengingbehaviournetwork.files.wordpress.com/2014/04/final-ur_bestpractive-pbs_as.pdf

TRUMPA SANTRAUKA

Aktyvus palaikymas - tai metodika, padedanti sutrikusio intelekto asmenims aktyviai dalyvauti visose gyvenimo srityse. Ją sudaro daugybė metodų ir priemonių, kurias taikant asmuo yra paramos proceso centras. Todėl paramą teikiantis asmuo nevykdo veiklos ar užduoties, bet stengiasi, kad, kiek įmanoma, asmuo pats aktyviai dalyvautų vykdomoje veikloje ir nebūtų tik pasyvus subjektas. Aktyviai dalyvaujant vykdoma pirminė prevencija, kurios metu didėja adaptyvaus elgesio galimybės ir mažėja probleminis elgesys, įskaitant agresyvų elgesį. Aktyvi parama grindžiama šiais principais: 1. Kiekviena akimirka yra potenciali dalyvavimo galimybė; 2. Dažnai ir trumpai siūlyti dalyvavimo galimybes; 3. Teikti tokio lygio pagalbą, kokios reikia asmeniui; 4. Kiek įmanoma didinti asmens pasirinkimo ir kontrolės galimybes.