Cope project
Emocinis intelektas ir emocinis atsparumas

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Emocinis intelektas ir emocinis atsparumas

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Švietėjai, koučeriai

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Cultivating Emotional Resilience in Educators, by Bright Morning

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://brightmorningteam.com/2014/03/cultivating-emotional-resilience-in-educators/

TRUMPA SANTRAUKA

Straipsnyje aiškinama, kuo skiriasi emocinis intelektas ir emocinis atsparumas ir kodėl svarbu ugdyti švietėjų emocinį atsparumą. Autorius siūlo priemonę, pavadintą "Jausmų ratas", kuri padeda švietėjams apibūdinti savo jausmus ir skatina juos užmegzti ryšius, kurių kitaip jie nesukurtų. Taip lengvai pradedamas pokalbis apie emocijas, jų atpažinimą ir identifikavimą, taip pat apie tai, kodėl žmonės jas patiria.