Cope project
Į priekį: Švietimo darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Į priekį: Švietimo darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Švietėjai

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Onward: Cultivating Emotional Resilience in Educators, by Elena Aguilar

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://www.onwardthebook.com/resources/

https://www.kqed.org/mindshift/53640/12-ways-teachers-can-build-resilience-so-they-can-make-systemic-change

https://www.cultofpedagogy.com/resilience/

TRUMPA SANTRAUKA

Knygoje nagrinėjama švietėjų patiriamo streso problema ir pateikiama praktinė sistema, padedanti išvengti perdegimo. Joje siūlomas 12 žingsnių procesas, kaip mokytojai gali dirbti su savo įpročiais ir ugdyti atsparumą. Knyga paremta daugiau nei 25 m. autoriaus pedagogine patirtimi. Knyga ir prie jos pridedamas pratybų sąsiuvinis sudaryti pagal metų kalendorių, pateikiant, kurį mėnesį dirbti su atitinkamu įpročiu.