Cope project
LOWLINE metodas į pykčio mažinimą remiasi nustatytais bendravimo principais ir empatiniu klausymusi bei gali padėti spręsti sudėtingas situacijas

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

LOWLINE metodas į pykčio mažinimą remiasi nustatytais bendravimo principais ir empatiniu klausymusi bei gali padėti spręsti sudėtingas situacijas

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Agresyvaus elgesio asmenys arba asmenys, turintys psichikos sutrikimų

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Lowry M et al (2016) De-escalating anger: a new model for practice. Nursing Times; 112: online issue 4, 4-7.

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://www.nursingtimes.net/roles/mental-health-nurses/de-escalating-anger-a-new-model-for-practice-25-07-2016/

TRUMPA SANTRAUKA

Ką tik mokslus baigusios ir pradėjusios dirbti slaugytojos neišvengiamai patiria stresą, kuris gali dar labiau sustiprėti, jei jos nesijaučia tinkamai pasirengusios spręsti susidariusią situaciją. Šiame straipsnyje aptariamos problemos, su kuriomis susiduria slaugytojos, susidūrusios su pykčio protrūkiu, ir pateikiamos įžvalgos, kaip spręsti tokias situacijas. Straipsnyje siūlomas praktikos modelis, apimantis seką, kuri leidžia logiškai pereiti prie sprendimo. LOWLINE metodas remiasi nustatytais bendravimo ir empatiško klausymosi principais, kurie vaidina svarbų vaidmenį suprantant pyktį.