Cope project
Метод “Сканиране на тялото”

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Метод "Сканиране на тялото"

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, социални работници, медицински сестри, болногледачи и изобщо професионални работници в областта на здравеопазването и социалните грижи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Jon Kabat-Zinn, Ph.D

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.insider.com/guides/health/mental-health/body-scan-meditation

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Проучванията показват, че медитацията за осъзнатост (известна още и като "майндфулнес медитация") - и по-специално медитацията за сканиране на тялото - има много психологически и физически ползи, включително намаляване на стреса, повишаване на фокуса и подобряване на съня. Според изследвания, които не включват "Headspace", практикуването на медитация за сканиране на тялото се свързва с по-високи нива на осъзнатост (например наблюдаване на мислите и чувствата, без да се реагира на стреса) и повишено психологическо благополучие.