Cope project
Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Болногледачи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Nevill, Rose

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu149972433273141

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Резултатите потвърждават необходимостта от обучение на лицата, полагащи грижи, не само как да реагират на вербалната агресия и свързаните с нея скрити форми на агресия, но и за ефективни методи за справяне с вербалната и междуличностната агресия, за да се намали вероятността от професионално прегаряне и да се увеличи вероятността да се задържат на позицията на социални работници или болногледачи.