Cope project
Мултисензорна стимулация в пространствата “Snoezelen”

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Мултисензорна стимулация в пространствата "Snoezelen"

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора с интелектуални затруднения и психични заболявания

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S., Molina, E. J., Sage, M., Brown, S., Groeneweg, J.

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.snoezelen.info/media/free-resources/snoezelen_agressive_self_injuring_behaviour.pdf

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Мултисензорната стимулация се състои от поредица от техники, чрез които се осигуряват визуални, слухови и соматични стимули в контролирана среда - пространствата или стаите на "Snoezelen". Наред с другите цели, тези интервенции повишават нивото на релаксация на човека, провокират промени в поведението му и водят до придобиване на нови знания на когнитивно, комуникационно, социално и езиково ниво. Това помага да се намалят или потиснат поведенческите проблеми, включително агресията.