Cope project
Експресивно писане

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Експресивно писане

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора, преживели травма, преподаватели, болногледачи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Oliver Glassa, Mark Dreusickea, John Evansa, Elizabeth Becharda and Ruth Q. Woleverb

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://cssh.northeastern.edu/pandemic-teaching-initiative/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/GlassetalTraumaResilience.pdf

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Хората, които са преживели травма, са изложени на по-висок риск и по-широк спектър от психологически и здравословни проблеми. Експресивното писане е терапевтична интервенция за подобряване на справянето със стресови или травматични събития. По-конкретно, то е начин да изразите себе си и това, което преживявате. Този подход служи, за да направи чувствата ви осезаеми и реални.