Cope project
Емоционална интелигентност или емоционална устойчивост – каква е разликата

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Емоционална интелигентност или емоционална устойчивост - каква е разликата

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, обучители, треньори, инструктури, възпитатели, наставници

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Cultivating Emotional Resilience in Educators, by Bright Morning

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://brightmorningteam.com/2014/03/cultivating-emotional-resilience-in-educators/

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

В статията се обяснява разликата между емоционална интелигентност и емоционална устойчивост и защо е важно да се развива емоционална устойчивост у преподавателите. Авторът предлага инструмент, наречен "Колело на чувствата", който помага на педагозите да описват чувствата си и ги насърчава да правят връзки, които иначе не биха направили. По този начин лесно се отваря разговор за емоциите и как да ги разпознаваме и идентифицираме, както и защо хората ги изпитват.