Cope project
Когнитивно дефузионна практика

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Когнитивно дефузионна практика

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, социални работници, медицински сестри, болногледачи и изобщо професионални работници в областта на здравеопазването и социалните грижи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Dr. Elisha Goldstein

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://elishagoldstein.com/home/

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Когато се дистанцирате от своите реакции, това променя отношението ви към мислите - можете да ги наблюдавате как идват и си отиват, вместо да ги разглеждате като факти. По този начин можете да управлявате и контролирате емоциите си и да взимате правилните решения в дадена ситуация.