Cope project
Колело на устойчивостта

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Колело на устойчивостта

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Настойници на хора с интелектуални затруднения и разстройства от аутистичния спектър

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Singh, N. N., Lancioni, G. E., Medvedev, O. N., Hwang, Y. S., Myers, R. E., Townshend, K.

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7942792/pdf/YJDD_66_1827211.pdf

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Понятието "майндфулнес" може да се определи като "специфично осъзнаване и обръщане на вниманието: целенасочено, към настоящия момент и без да се налагат ценностни оденки" (Jon Kabat-Zinn, 1990). Това е състояние на съзнанието, което има за цел да приеме настоящия момент, без да преценява мислите, чувствата или усещанията, които човек има. Чрез практикуването на майндфулнес човек може да осъзнае реалността, да работи с емоциите по съзнателен начин, да ги приеме и да ги интегрира. Всичко това допринася за подобряване на устойчивостта на човека и качеството му на живот. Обучението по майндфулнес може да се провежда чрез медитативни техники или чрез осъзнато дишане и осъзнаване на тялото.