Cope project
Модел ABC на мислите и чувствата

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Модел ABC на мислите и чувствата

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, социални работници, медицински сестри, болногледачи и изобщо професионални работници в областта на здравеопазването и социалните грижи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Dryden, W., David, D., Ellis, A.

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Handbook

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

За да подобрим начина, по който се справяме с проблемното поведение на хората с увреждания, включително с агресията, е необходимо да разпознаваме и управляваме собствените си емоции, защото те ще повлияят на начина, по който реагираме на това поведение. Като се използва ситуационният модел "ABC" на Албърт Елис, основан на рационалната емоционално-поведенческа терапия, могат да се разпознаят емоционалните последици (С) от агресивното поведение на човек с увреждане (А). На базата на това се записват мислите и интерпретацията на събитието (В). Накрая могат да се потърсят алтернативни обяснения на тези мисли, които да помогнат на лицето да се справи по-добре с агресивното поведение и да изгради устойчивост.