Cope project
Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА)

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА)

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Хора с интелектуални затруднения

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

P. C. Oliver, M. J. Crawford, B. Rao, B. Reece, P. Tyrer

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00346.x

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Модифицирана скала на явната агресия на хора с умствени увреждания. Агресивното поведение представлява сериозна пречка пред интеграцията на тези хора в обществото. Ето защо документирането и оценката на видовете интелектуални затруднения, както и на тежестта им, е от решаващо значение за ориентирането на програмите за интервенция (превенция, оценка, наблюдение или управление).