Cope project
Нагласа за успех и просперитет

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Нагласа за успех и просперитет

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели, социални работници, медицински сестри, болногледачи и изобщо професионални работници в областта на здравеопазването и социалните грижи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Jesús de la Fuente, Begoña Urien, Elkin O. Luis, María Carmen González-Torres, Raquel Artuch-Garde and Alvaro Balaguer

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.856558/fulll

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Нагласата за успех и просперитет може да се опише като съвместно усилие, при което практикуващият лекар и пациентът заедно определят избрани цели, успешни подходи, основани на силните страни на пациента, и ефективни решения.