Cope project
Напред: Повишаване на емоционалната устойчивост на преподавателите

NAME OF METHOD/TOOL/TECHNIQUE

Напред: Повишаване на емоционалната устойчивост на преподавателите

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Обучители

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Onward: Cultivating Emotional Resilience in Educators, by Elena Aguilar

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.onwardthebook.com/resources/

https://www.kqed.org/mindshift/53640/12-ways-teachers-can-build-resilience-so-they-can-make-systemic-change

https://www.cultofpedagogy.com/resilience/

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Книгата разглежда проблема със стреса сред учителите и обучителите и предоставя практическа рамка за преодоляване на прегарянето в преподаването. Предлага процес от 12 стъпки, чрез който учителите могат да работят върху навиците си и да изградят своята устойчивост в класната стая. Предложеният подход се основава на над 25-годишния преподавателски опит на автора. Книгата и придружаващата я работна тетрадка са организирани под формата на целогодишен календар, като се предлага през кой месец върху усвояването на какъв навик да се работи.