Cope project
Повишаване на нивото на съчувствие към собствената личност

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Повишаване на нивото на съчувствие към собствената личност

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Родители, семейства

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

KRISTIN NEFF & Daniel J. Faso

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://doi.org/10.1080/15298860309032

https://doi.org/10.1007/s12671-014-0359-2

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Съчувствието към собствената личност е положителна емоционална нагласа, която трябва да предпазва от негативните последствия от самоосъждането, изолацията и тежките мисли (подобно на състоянията на депресия). То включва три основни компонента: (а) съчувствие към себе си; (б) общочовешко отношение; (в) осъзнатост (майндфулнес).