Cope project
Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа терапия

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа терапия

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Ученици с интелектуални затруднения

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Udeme Samuel Jacob, Jace Pillay, Kehinde Rechael

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://doi.org/10.20414/jtq.v20i1.5198

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Проучването доказва подкрепата чрез символи или жетони и когнитивната поведенческа терапия като ефективни стратегии за намаляване на агресивното поведение сред учениците с интелектуални затруднения. Резултатите показват осезаемия ефект на степента на увреждане върху агресивното поведение сред участниците.