Cope project
Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Използва се общо, но е адаптирана и за хора с интелектуални увреждания

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Albert Ellis

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://rebtnetwork.org/

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

РЕПТ е ориентиран към действията подход, който се фокусира върху това да помогне на хората да се справят с ирационалните убеждения и да се научат как да управляват своите емоции, мисли и поведение. Развива три вида приемане: (1) безусловно приемане на себе си; (2) безусловно приемане на другите; и (3) безусловно приемане на живота.