Cope project
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Практикуване на майндфулнес
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТ Практикуване на майндфулнес ЦЕЛЕВА ГРУПА: Настойници на
Проучване, базирано на конструктивистката теория за развитието на целите
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Проучване, базирано на конструктивистката теория за развитието
Модел ABC на мислите и чувствата
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел ABC на мислите и чувствата ЦЕЛЕВА
Колело на устойчивостта
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Колело на устойчивостта ЦЕЛЕВА ГРУПА: Настойници на
Терапия за сензорна интеграция при лечението на агресивно поведение при деца с множество увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Терапия за сензорна интеграция при лечението на
Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна на агресивното поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна
Когнитивна поведенческа терапия (КПТ)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивна поведенческа терапия (КПТ)) ЦЕЛЕВА ГРУПА: Младежи
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа
Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т.)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Рационално-емоционална поведенческа терапия (Р.Е.П.Т. ЦЕЛЕВА ГРУПА: Използва