Cope project
МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Експресивно писане
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Експресивно писане ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора, преживели травма,
Овладяване на агресивното поведение при хора с деменция (включително чрез използване на изкуства, музика и арт терапия)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Овладяване на агресивното поведение при хора с
Мултисензорна стимулация в пространствата “Snoezelen”
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Мултисензорна стимулация в пространствата "Snoezelen" ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Поведение-Разговор-Промяна
By adminCOPE | |
Поведение-Разговор-Промяна ЦЕЛЕВА ГРУПА: Млади хора, които редовно извършват незаконни или
Обучение по заместване на агресията (ОЗА)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Обучение по заместване на агресията (ОЗА) ЦЕЛЕВА
Деескалация
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Деескалация ЦЕЛЕВА ГРУПА: Психиатрични пациенти, хора с
Модел “Предпоставки-Реакция-Последствия” (от англ.ез. – ABC модел)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел "Предпоставки-Реакция-Последствия" (от англ.ез. - ABC модел)
Модел “5 етапа на промяната”
By adminCOPE | |
NAME OF METHOD/TOOL/TECHNIQUE Модел "5 етапа на промяната" ЦЕЛЕВА ГРУПА: