Cope project
Επαγγελματική εξουθένωση
Παραμονή, αντοχή και εξουθένωση των φροντιστών για επιθετικούς ενήλικες με διάσπαση προσοχής
By adminCOPE | |
ΌΝΟΜΑ ΜΕΘΌΔΟΥ/ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΉΣ Παραμονή, αντοχή και εξουθένωση των φροντιστών για επιθετικούς