Cope project
Гняв
Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) на Патрик Райли
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) на Патрик Райли ЦЕЛЕВА
Поведение-Разговор-Промяна
By adminCOPE | |
Поведение-Разговор-Промяна ЦЕЛЕВА ГРУПА: Млади хора, които редовно извършват незаконни или
Обучение по заместване на агресията (ОЗА)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Обучение по заместване на агресията (ОЗА) ЦЕЛЕВА