Cope project
Граници
Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна на агресивното поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна
Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Справяне с хора с пасивно-агресивно поведение ЦЕЛЕВА
Бинго за самопомощ на обучителите
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Бинго за самопомощ на обучителитеo ЦЕЛЕВА ГРУПА: