Cope project
Дейности
Модел за рефлексия на Джонс (МРД)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел за рефлексия на Джонс (МРД) ЦЕЛЕВА