Cope project
Интеграция
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модифицирана скала на явната агресия (МСЯА) ЦЕЛЕВА