Cope project
Интелектуални увреждания
Практикуване на майндфулнес
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТ Практикуване на майндфулнес ЦЕЛЕВА ГРУПА: Настойници на
Модел ABC на мислите и чувствата
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел ABC на мислите и чувствата ЦЕЛЕВА
Терапия за сензорна интеграция при лечението на агресивно поведение при деца с множество увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Терапия за сензорна интеграция при лечението на
Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна на агресивното поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Интервенция с видео самомоделиране (ВСМ) за промяна
Когнитивна поведенческа терапия (КПТ)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивна поведенческа терапия (КПТ)) ЦЕЛЕВА ГРУПА: Младежи
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Подкрепа чрез символи или жетони, Когнитивна поведенческа
Подкрепа за позитивно поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Подкрепа за позитивно поведение ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора
Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ
Активна подкрепа
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Активна подкрепа ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора с интелектуални