Cope project
Майндфулнес
Практикуване на майндфулнес
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТ Практикуване на майндфулнес ЦЕЛЕВА ГРУПА: Настойници на
Нагласа за успех и просперитет
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Нагласа за успех и просперитет ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Повишаване на нивото на съчувствие към собствената личност
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Повишаване на нивото на съчувствие към собствената
Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Когнитивната терапия, базирана на осъзнатост (КТБО) ЦЕЛЕВА
Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ
Метод “Сканиране на тялото”
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Метод "Сканиране на тялото" ЦЕЛЕВА ГРУПА: Преподаватели,
Модел за рефлексия на Джонс (МРД)
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Модел за рефлексия на Джонс (МРД) ЦЕЛЕВА