Cope project
Професионално прегаряне
Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ грижи за агресивни възрастни хора с увреждания
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Издържливост, устойчивост и прегаряне на персонала, полагащ