Cope project
Релаксация
Психогимнастика – танцова и двигателна терапия
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Психогимнастика - танцова и двигателна терапия ЦЕЛЕВА
Мултисензорна стимулация в пространствата “Snoezelen”
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Мултисензорна стимулация в пространствата "Snoezelen" ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Горско къпане
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Горско къпане ЦЕЛЕВА ГРУПА: Обучители, възпитатели, болногледачи