Cope project
Снозелен
Мултисензорна стимулация в пространствата “Snoezelen”
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Мултисензорна стимулация в пространствата "Snoezelen" ЦЕЛЕВА ГРУПА: