Cope project
Социално взаимодействие
Подкрепа за позитивно поведение
By adminCOPE | |
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА Подкрепа за позитивно поведение ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора