Cope project
Modifikuota atviros agresijos skalė (MOAS)

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Modifikuota atviros agresijos skalė (MOAS)

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Asmenys su intelekto negalia

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

P. C. Oliver, M. J. Crawford, B. Rao, B. Reece, P. Tyrer

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00346.x

TRUMPA SANTRAUKA

MOAS asmenims su intelekto negalia. Agresyvus elgesys yra didelė kliūtis asmenims su intelekto negalia integruotis į visuomenę. Todėl norint tinkamai orientuoti intervencijos programas (prevenciją, vertinimą, stebėseną ar valdymą), labai svarbu dokumentuoti ir įvertinti agresyvaus elgesio tipus bei sunkumą.