Cope project
Minčių ir jausmų ABC modelis

NAME OF METHOD/TOOL/TECHNIQUE

Minčių ir jausmų ABC modelis

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Suaugusiųjų švietėjai, socialiniai darbuotojai, psichologai, prižiūrėtojai ir specialistai, dirbantys socialinės globos ir priežiūros srityje

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Dryden, W., David, D., Ellis, A.

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Handbook

TRUMPA SANTRAUKA

Siekiant pagerinti neįgaliųjų probleminio elgesio, įskaitant agresiją, sprendimo būdus, būtina atpažinti ir valdyti savo pačių emocijas, nes jos turės įtakos mūsų reakcijai į tokį elgesį. Naudojantis Alberto Elliso ABC situaciniu modeliu, pagrįstu racionalaus emocinio elgesio terapija, galima atpažinti emocines pasekmes (C) po agresyvaus neįgalaus asmens elgesio (A). Toliau fiksuojamos mintys ir įvykio interpretacija (B). Galiausiai galima ieškoti alternatyvių šių minčių paaiškinimų, kurie padeda asmeniui geriau valdyti agresyvaus elgesio įveikimą ir stiprinti atsparumą.