Cope project
Video-savęs modeliavimo intervencija siekiant keisti agresyvų elgesį

METODO/ĮRANKIŲ/TECHNIKOS PAVADINIMAS

Video-savęs modeliavimo intervencija siekiant keisti agresyvų elgesį

TIKSLINĖ GRUPĖ:

ASD ir intelekto negalia

AUTORIAUS/ ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Sadler, Kate M.

NUORODOS Į METODĄ (ANGLŲ KALBA)

https://doi.org/10.32469/10355/66187

TRUMPA SANTRAUKA

Remiantis biheviorizmo ir socialinės kognityvinės teorijos principais, buvo sukurta intervencija, kuria siekiama sumažinti agresyvų elgesį ir padidinti savireguliacinį elgesį. Remiantis šio tyrimo rezultatais, video-savęs modeliavimas ir funkcinis elgesio vertinimas gali pakeisti agresyvų elgesį.