Cope project
Проучване, базирано на конструктивистката теория за развитието на целите

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Проучване, базирано на конструктивистката теория за развитието на целите

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Ученици от горен курс и колежани с увреждания

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Annemarie Vaccaro, University of Rhode IslandAdam Moore, Roger Williams UniversityEzekiel Kimball, University of Massachusetts AmherstPeter F. Troiano, Central Connecticut State UniversityBarbara M. Newman, University of Rhode Island

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19496591.2018.1506793?casa_token=IZP1zPVYpVYAAAAA%3AYrC68u_QTRyIZisK8HBAS1IoASLATLkDlZF-ZFDzPZsWvah0hGv0dYw0aTNHOiZcI1qR-Ew1WdKa5Fg

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Проучването, базирано на конструктивистката теория, обхваща 59 ученика от горен курс / колежани с различни увреждания и дава представа за дългосрочната им устойчивост на стрес. Изследователите представят разкази на учениците, които са използвали творчески стратегии за справяне със стереса, развили са успешни модели и са излъчвали устойчивост, докато са се ориентирали в предизвикателната среда на обучителния процес.